3 Октомври 2017 г.

С решение на ВСС Чавдар Грошев ще изпълнява функциите на административен ръководител на Районна прокуратура-Пловдив

Сподели

От днес, 3 октомври 2017 г., Чавдар Грошев изпълнява функциите на Административен ръководител на Районна прокуратура-Пловдив.  Решението е взето от Прокурорската колегия на ВСС на 27 септември 2017 г. , след като досегашният районен прокурор Гергана Мутафова бе избрана за член на ВСС. За длъжността предстои да се проведе избор.  

От днес, 3 октомври 2017 г., Чавдар Грошев изпълнява функциите на Административен ръководител на Районна прокуратура-Пловдив.  Решението е взето от Прокурорската колегия на ВСС на 27 септември 2017 г. , след като досегашният районен прокурор Гергана Мутафова бе избрана за член на ВСС. За длъжността предстои да се проведе избор.  

Чавдар Грошев е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски, работил е като адвокат, следовател, като от 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура-Пловдив. От 2012 г. до момента е заместник-административен ръководител на РП-Пловдив. Чавдар Грошев е Доктор по право и хоноруван преподавател по наказателно право, като има множество публикации в периодични издания в тази област. Участвал в различни обучения, включително и в чужбина.