3 Август 2017 г.

Нов прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура-Стара Загора

Сподели

В Районна прокуратура – Стара Загора встъпи в изпълнение на служебните си задължения прокурор Валентин Кралев. Той бе представен пред колегите си от административния ръководител Гриша Мавров. Прокурор Кралев е завършил специалността  „Право“ през 2003 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

В Районна прокуратура – Стара Загора встъпи в изпълнение на служебните си задължения прокурор Валентин Кралев. Той бе представен пред колегите си от административния ръководител Гриша Мавров. Прокурор Кралев е завършил специалността  „Право“ през 2003 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  От 2004 г. до 2014 г. е работил като разследващ полицай при ОД на МВР – Стара Загора. От 2014 г. до 31.07.2017 г. Валентин Кралев е бил прокурор от състава на Районна прокуратура – Самоков.

През 2016 г. прокурор Кралев е спечелил конкурс за повишаване в длъжност и преместване, обявен с Протокол на Висшия съдебен съвет от 08.06.2016 г.  Колегите от Районна прокуратура – Стара Загора му пожелаха успешна и пълноценна професионална реализация.