15 Февруари 2017 г.

Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра за втори мандат Румен Попов за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив

Сподели

Днес, 15 февруари 2017 г., Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра за втори мандат Румен Попов за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Пловдив.

 

Днес, 15 февруари 2016 г., Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра за втори мандат Румен Попов за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Пловдив.

Прокурор Румен Попов има над 16 години юридически стаж, от които 6 години като съдия.  Бил е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив в периода от  2000 г. до 2004 г., когато е назначен на длъжност заместник-председател на Районен съд – Пловдив, в който е съдия до септември 2010 г. След това е „заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Пловдив, а от 2012 г. е неин титуляр.

Прокурор Попов е награждаван два пъти от главния прокурор на Република България с отличие „Служебна благодарност” за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения.

В своята концепция Румен Попов акцентира на повишаване на общественото доверие в прокуратурата, намаляване на срочността на разследването по досъдебните производства, отделяне на особено внимание при разследването на корупционните престъпления на принципа на екипност, осигуряване на спокойна работна обстановка  и др.