30 Януари 2017 г.

Главният прокурор и ВСС наградиха следовател с 30 години стаж с почетен знак и грамота за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения

Сподели

В Окръжна прокуратура-Хасково се проведе тържествена церемония, на която членовете на Висшия съдебен съвет Румен Георгиев и Румен Боев връчиха награда на  Кръстьо Кръстев, „следовател – завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура-Хасково. 

 В Окръжна прокуратура-Хасково се проведе тържествена церемония, на която членовете на Висшия съдебен съвет Румен Георгиев и Румен Боев връчиха награда на  Кръстьо Кръстев, „следовател – завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура-Хасково. С решение от 14 декември 2016 г. ВСС е поощрил Кръстьо Кръстев с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Предложението за неговото поощряване е направено от Иван Стоянов, административен  ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково. Главният прокурор Сотир Цацаров е наградил Кръстьо Кръстев с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на Република България“ и грамота. Отличието му е било връчено от окръжния прокурор Иван Стоянов преди няколко дни. Заповедта на главния прокурор за награждаването е издадена на 14 декември 2016 г.  

Кръстьо Кръстев е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1978 г. Една година е работил като юрисконсулт, а след това пет години като прокурор в Районна прокуратура-Хасково. От месец ноември 1986 г. до момента е работил като следовател в следствената служба в гр. Хасково, като от 1998 г. до 2 януари 2017 г. е бил неин ръководител.