Ученици от две училища участваха във финален  правен дебат по Образователната програма на ВСС, която се провежда съвместно от Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжен съд-Пловдив

9 Юни 2023 г.

Днес, 9 юни 2023 г.,ученици от две пловдивски училища – Езикова гимназия „Иван Вазов“ и Националната търговска гимназия, взеха участие  в правен дебат по Образователната програма на Висшия съдебен съвет  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища  и прокуратури“. Заключителната проява за учебната 2022/2023 г. бе организирана съвместно от Окръжен съд – Пловдив, Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив.

 

Дебатът се проведе в зала №9 на Окръжен съд – Пловдив. Темата бе „Непълнолетните граждани трябва да имат повече права“. Участваха два отбора от по петима ученика от двете училища. По предварително изтеглен жребий отборът на Националната търговска гимназия избра да представи утвърждаваща позиция, а ЕГ „Иван Вазов“ – отричаща. Учениците и от двата отбора демонстрираха  отлични познания по темата, изразиха своите тези и аргументи и представиха атрактивно наученото през годината.

 

Трима ученика представиха ораторски речи. Алекс Гроздев и  Росен Мишляшки  от ЕГ „Иван Вазов“  избраха да представят темите, съответно: „Фигурата на съдията – независим, безпристрастен и справедлив“и „Прокурорът е от особена важност за съдебния процес“ , а Христо Христов от НТГ говори по темата „Интересно и отговорно е да си съдебен служител“.

 

Гости на правния дебат бяха Розалия Шейтанова, председател на Окръжен съд – Пловдив, Николай Божилов – прокурор в Апелативна прокуратура, Галина Андреева-Минчева – зам.окръжен прокурор, Петко Минев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, младши съдия Величка Запрянова, съдебният помощник Иван Семерджиев, Румяна Христова – завеждащ отдел „Архив“ в Апелативна прокуратура, както и Александър Николов – председател на Управителния съвет на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт в България.

 

Съдия Розалия Шейтанова, прокурор Галина Андреева-Минчева и Александър Николов поздравиха отборите на ЕГ „Иван Вазов“ и на  Националната търговска гимназия за добрата подготовка, умението да излагат и защитават аргументите си и познаването на правната материя. Те връчиха на учениците удостоверения за отлично представяне и участие в Образователната програма.

На заключителната проява присъстваха и Антоанета Пакова – началник на РУО – Пловдив, Вихра Ерамян – директор на ЕГ „Иван Вазов“ и Веселка Цекова – директор на Националната търговска гимназия – Пловдив. Те благодариха за възможността магистрати да гостуват в часовете на класния ръководител.

 

Образователната програма се реализира съвместно от ВСС и Министерството на образованието. Нейната цел е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие. През учебната 2022-2023 г. в съвместната инициатива на Окръжен съд – Пловдив, Апелативна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив бяха обучени над 400 ученици от три пловдивски училища: Езикова гимназия „Иван Вазов“, Националната търговска гимназия и СУ „Свети Седмочисленици“.