12 Юни 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София

Сподели

Във връзка с открита процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура – София“ на 25.07.2013г. в 10.00 часа, назначената със заповед комисия, пристъпи към отварянето и разглеждането на документите в пликове № 1 и плик № 2 по реда на постъпването на офертите, на подалите оферти фирми

Съобщение

Във връзка с открита процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура – София“ на 25.07.2013г. в 10.00 часа, назначената със заповед комисия, пристъпи към отварянето и разглеждането на документите в пликове № 1 и плик № 2 по реда на постъпването на офертите, на подалите оферти фирми: „Медикус – 2001” ЕООД, вх. № 1, от 22.07.2013г. в 13,30 часа; „Медико” ЕООД, вх . № 2 от 23.07.2013г. в 10,32 часа; СТМ „Лорамед” ООД вх. № 3 от 23.07.2013г. в 13,54 часа. Офертите на всички фирми са допуснати до етап отваряне на ценовите предложения.

С оглед на изложеното и на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки и решение на комисията от 25.07.2013г. отварянето на ценовите предложения (в плик № 3) ще стане на 01.08.2013г. от 10.00 часа в сградата на Военнокръжна прокуратура – София, гр.София, ул.”Позитано” № 24А, ет.7.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 02/9216061 Административен секретар, тел. 02/9216063 Съдебен администратор или e-mail: [email protected]

Решение

Обявление

Информация за изпълнението на договор