РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
 НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СОФИЯ
Вх. №  дата на завеждане име длъжност декларация
1. 30.05.2018г. ЗОРНИЦА АТАНАСОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
2. 31.05.2018г. БИАНКА КОЛЕВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
3. 31.05.2018г. ЯБЛЕНКА ПЕНОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
4. 01.06.2018г. МАРИЯНА КОСТАДИНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
5. 01.06.2018г. НАДКА ЦВЕТАНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
6. 04.06.2018г. МАРИНА РАШКОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
7. 04.06.2018г. ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКОВА-МУСКОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
8. 04.06.2018г. КАЛИНКА СТЕФАНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
9. 05.06.2018г. ИРЕНА БОРИСОВА съдебен архивар ЧЛ.35, ал.1, т.2
10. 05.06.2018г.
05.07.2018г. 
МАРИЯНА ШЕРДЕНКОВА съдебен администратор

ЧЛ.35, ал.1, т.2

ЧЛ.35, ал.1, т.2

11. 05.06.2018г. КАТЕРИНА РУСКОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
12. 05.06.2018г. МАРИЯ ЛАТИНОВА завеждащ служба ЧЛ.35, ал.1, т.2
13. 05.06.2018г. ЛИЯ РАДКОВА-ТОДОРОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
14. 05.06.2018г. ВАНЯ БОГДАНОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
15. 05.06.2018г.
05.07.2018г. 
САШКА АТАНАСОВА главен счетоводител

ЧЛ.35, ал.1, т.2

ЧЛ.35, ал.1, т.2

16. 06.06.2018г. ЦВЕТАНКА БОЯНОВА системен администратор ЧЛ.35, ал.1, т.2
17. 06.06.2018г. ДИМИТРИНА МИЛОВА административен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
18. 06.06.2018г. АНЕЛИЯ КАНЕВА  служител по сигурността на инф-та ЧЛ.35, ал.1, т.2
19. 06.06.2018г. НЕЛИ СОТИРОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
20. 07.06.2018г. ИРЕНА СТАНЕВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
21. 07.06.2018г. ЯНА ВИДЕНОВА завеждащ служба РНКИ ЧЛ.35, ал.1, т.2
22. 07.06.2018г. СТАНИМИР СТОЕВ прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.2
23. 07.06.2018г. МАРИАНА ПЕТКОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
24. 03.10.2018г. КАТЕРИНА РУСКОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
25. 24.10.2019г. КАТЕРИНА ВИТАНОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
26. 28.10.2020г. ДАНИЕЛА МОДЕВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
27. 11.11.2020г. АТАНАСКА КИСОВА младши специалист - счетоводител ЧЛ.35, ал.1, т.2
28. 19.07.2021г. РАДКА МИХАЙЛОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
29. 02.08.2021г. ПЕТКО ПЕХЛИВАНОВ системен администратор ЧЛ.35, ал.1, т.2
30. 09.09.2021г. ИВАЛЕНА ПЕТРОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
31. 11.04.2022г. ПАВЕЛ СТОЕВ прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.2
32. 27.07.2022г. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
33. 01.08.2022г. ЕМИЛИЯ ПЕНКОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.2
34. 01.11.2022г. ДЕНИЦА МИЛАДИНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
35. 05.01.2023г. ДАЯНА АЛ САБАХ съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
36. 06.02.2023г. РАДКА ДОНЧЕВА прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.2
37. 14.09.2023г. ВЕЛИЧКА ПОПОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.2
38. 20.12.2023г. ИРИНА ИВАНОВА съдебен деловодител ЧЛ.49, ал.1, т.2