На 25.04.2023 год.  Военно-окръжна прокуратура - Пловдив организира  „Ден на отворените врати” на тема: „Ролята на военното правораздаване за осигуряване защитата на националната сигурност на Република България“.     През този ден ще има осигурен достъп за посещение на сградата, в която се помещава Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, находяща се на ул. ”Д-р Г. М. Димитров“  № 28. Всички граждани, които желаят да посетят Военно-окръжна прокуратура и да се запознаят с дейността й, ще бъдат посрещнати от 08.30 часа до 17.00 часа.

Научи повече