относно прием на граждани в Районна прокуратура - Пазарджик

10 Декември 2019 г.

В периода на официалните празнични дни, считано от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г. /включително/, по разпореждане на Главния прокурор на Република България, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.