Дежурни прокурори и служители на РП-Пазарджик, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Р. България

17 Май 2019 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАЗАРДЖИК

 

 

 

Дежурни прокурори и служители във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Районна прокуратура - гр.Пазарджик уведомява гражданите и организациите, че по време на празничния ден, предизборния ден и в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съответно на 24.05.2019 г., 25.05.2019 г и 26.05.2019 г., в Районна прокуратура - гр.Пазарджик е осигурена възможност за подаване на сигнали и жалби за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборния процес, както следва :

Районна прокуратура - гр. Пазарджик  –  на място – гр.Пазарджик, пл."Съединение" № 2, ет. 4. 
тел: 034/402 918/919/933, е-mail: [email protected].

В Районна прокуратура – гр.Пазарджик са осигурени дежурен прокурор и съдебен служител на 24.05.2019 г. от 08:30 до 17:00 часа, 25.05.2019 г. от 08:30 до 19:00 часа и в изборния ден – 26.05.2019 г., от началото на изборния ден, както е обявен от закона до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.