Информационен център за работа с граждани

4400 Пазарджик, пл. "Съединение" №2, ет. 4 тел.: 034/402 918тел.: 034/402 933 факс: 034/444 504 e-mail: [email protected]

Говорител на Районна прокуратура Пазарджик:

Прокурор Величка Христова  тел.: 034/402 916 GSM: 0884 846 155 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.