Районен прокурор

Административен ръководител:
Районен прокурор - Радослав Бакърджиев

Замесници на административния ръководител:
Заместник районен прокурор - Тихомир Гергов