Административен ръководител:
Районен прокурор - Радослав Бакърджиев

Заместници на административния ръководител:
Заместник районен прокурор - Величка Христова

Заместник районен прокурор - Петя Ташкова