Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Адм. ръководител Телефон Факс E-mail
Окръжна прокуратура - Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3, ет. 3 Окръжен прокурор: Васил Малинов 
Заместник окръжен прокурор: Таня Мадина

034/ 408 210

034/ 408 213  

[email protected]
Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Пазарджик 4400 Пазарджик, пл. "Съединение" №3, ет. 1 Завеждащ отдел: Даниела Янева

034/ 408 243

034 /444 423

[email protected]
Районна прокуратура - Пазарджик 4400 Пазарджик, пл. "Съединение" №2, ет. 4

Районен прокурор: Радослав Бакърджиев
Заместник районен прокурор:

Тихомир Гергов

034/ 444 504,

034/ 402 918, 933, 919

034 /444 504

[email protected]
Териториално отделение - Велинград към Районна прокуратура - Пазарджик 4600 Велинград, ул. "Хан Аспарух" №16, ет. 2  

0359/ 52 238

0359/ 52 743

[email protected]
Териториално отделение - Пещера към Районна прокуратура - Пазарджик 4550 Пещера, ул. "Васил Левски" №2А, ет. 1  

034 /402  914

0350/ 62 259

[email protected]
Териториално отделение - Панагюрище към Районна прокуратура - Пазарджик 4500 Панагюрище, ул. "Петко Мачев" №2А, ет. 3  

0357/ 62 895

0357/ 63 361 [email protected]