Дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура - Пазарджик във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове

23 Октомври 2019 г.

Дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура – гр.Пазарджик за предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени с Указ №163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България / обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г. / за 27 октомври 2019 г.

 

Районна прокуратура - гр.Пазарджик, уведомява гражданите и организациите, че по време на предизборния ден и в деня на изборите за общински съветници и кметова 2019 г., съответно на 26.10.2019 г. и 27.10.2019 г., както и при евентуален балотаж на 02.11.2019 г. и 03.11.2019 г., в Районна прокуратура - гр.Пазарджик е осигурена възможност за подаване на сигнали и жалби за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборния процес, както следва :

- Районна прокуратура - гр. Пазарджик  –  на място – гр.Пазарджик, пл."Съединение" № 2, ет. 4, тел: 034/402 918/933, факс: 034/444 504,               е-mail: [email protected].

В Районна прокуратура – гр.Пазарджик са осигурени дежурни прокурори и съдебни служители, както следва:

- На 26.10.2019 г. и 02.11.2019 г. от 08:30 до 18:00 часа;

- На 27.10.2019 г. и 03.11.2019 г. от началото на изборния ден, както е обявен от закона до обявяването от ЦИК на края на изборния ден.