Съобщение във връзка с организацията на дейността по приема на граждани

24 Април 2019 г.

В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява.
Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в прокуратурата.

24.04.2019 г.