Териториално отделение Крумовград към Районна прокуратура Кърджали следи за стриктното изпълнение на законите на територията на:

Община Крумовград - кметствата в с.Аврен, с.Бук, с.Вранско, с.Горна Кула, с.Гулийка, с.Егрек, с.Звънарка, с.Малък Девесил, с.Полковник Желязово, с.Поточница, с.Пашинци, с.Рогач, с.Странджево

Населени места в общината: с.Аврен, с.Багрилци, с.Бараци, с.Благун, с.Бойник, с.Бряговец, с.Бук, с.Вранско, с.Голяма Чинка, с.Голям Девесил, с.Голямо Каменяне, с.Горна кула, с.Горни Юруци, с.Гривка, с.Гулийка, с.Гулия, с.Девесилица, с.Девесилово, с.Джанка, с.Доборско, с.Долна кула, с.Долни Юруци, с.Дъждовник, с.Егрек, с.Едрино, с.Звънарка, с.Зиморница, с.Златолист, с.Калайджиево, с.Каменка, с.Кандилка, с.Качулка, с.Ковил, с.Кожухарци, с.Котлари, с.Красино, гр.Крумовград, с.Къклица, с.Лещарка, с.Лимец, с.Луличка, с.Малка Чинка, с.Малко Каменяне, с.Малък Девесил, с.Метлика, с.Морянци, с.Овчари, с.Орешари, с.Падало, с.Пашинци, с.Пелин, с.Перуника, с.Подрумче, с.Полковник Желязово, с.Поточарка, с.Поточница, с.Раличево, с.Рибино, с.Рогач, с.Ручей, с.Самовила, с.Сбор, с.Синигер, с.Скалак, с.Сладкодум, с.Сливарка, с.Стари чал, с.Странджево, с.Студен кладенец, с.Сърнак, с.Тинтява, с.Токачка, с.Тополка, с.Хисар, с.Храстово, с.Чал, с.Черничево, с.Чернооки, с.Стражец.