С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание Заповед  №РД -04-84/ 09.03.2020 г. на Главния прокурор на РБ и Заповед РП №25/09.03.2020 г. на Районен прокурор – Крумовград, във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция /COVID – 19/ се преустановява приемът на граждани от Административния ръководител на РП – Крумовград, до последващо нареждане.  

           гр.Крумовград, 09.03.2020 г.

_______________________________________________________________________________

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- КРУМОВГРАД

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП КРУМОВГРАД

           В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява.
           Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в прокуратурата.

24.04.2019 г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП-ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 17.01.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 януари 31.01.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 февруари 07.02.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 февруари 13.02.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 15.03.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 22.03.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 18.04.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул.иХан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 25.04.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 май 09.05.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 май 16.05.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 07.06.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 21.06.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
 ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ
В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 16.01.2019 г. в кабинета на  административния  ръководител на РП  Кърджали от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 януари 23.01.2019 г. в кабинета на  административния  ръководител на РП  Крумовград от 10:00 ч. до 12:00ч.
2019 януари 23.01.2019 г. в кабинета на административния  ръководител на РП  Момчилград от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 март 13.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 март 20.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 ч. до 12:00ч.
2019 март 20.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 май 15.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 ч. до 17:00 ч.
2019 май 22.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 ч. до 12:00ч.
2019 май 22.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-КРУМОВГРАД

 

  

  

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-КРУМОВГРАД
за първото шестмесечие на 2019 г.
aдрес: гр.Крумовград, пл.“България“ №6 тел: 03641/75-03, е-mail: [email protected]
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 г. януари 11.01.2019 г.
25.01.2019 г.
В кабинета на административния
ръководител на РП-Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2019 г. февруари 08.02.2019 г.
22.02.2019 г.
В кабинета на административния
ръководител на РП-Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2019 г. март 01.03.2019 г.
22.03.2019 г.
В кабинета на административния
ръководител на РП-Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2019 г. април 05.04.2019 г.
19.04.2019 г.
В кабинета на административния
ръководител на РП-Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2019 г. май 03.05.2019 г.
17.05.2019 г.
В кабинета на административния
ръководител на РП-Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2019 г. юни 07.06.2019 г.
28.06.2019 г.
В кабинета на административния
ръководител на РП-Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА АП ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема Приемни часове
2018 юли 12.07.2018

ОП ПАЗАРДЖИК

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,

Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 18.07.2018

ОП КЪРДЖАЛИ

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали

Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 26.07.2018

ОП ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдивот 9:00 до 12:00 и
от 13:00 до 16:00 часа

2018

Съдебна ваканция

          В периода от 30.07.2018 до 07.09.2018 г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.

2018 септември 12.09.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 19.09.2018

ОП ХАСКОВО

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково

Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 26.09.2018

ОП СМОЛЯН

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян

Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 10.10.2018

ОП ПАЗАРДЖИК

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,

Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 19.10.2018

ОП КЪРДЖАЛИ

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали

Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 07.11.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 29.11.2018

ОП ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа
2018 декември 05.12.2018

ОП СМОЛЯН

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян

Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 декември 18.12.2018

ОП ХАСКОВО

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково

Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа

          Изнесеният прием на граждани ще се осъществява по седалището на всяка от посочените прокуратури в региона на АП Пловдив.
          Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват както следва:
          - в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел.поща [email protected].
          - в Окръжната прокуратура, в която ще се осъществява изнесения прием както следва
               ОП Пловдив - тел: 032/600403, ел.поща: [email protected]
               ОП Стара Загора - тел: 042/696970, ел.поща: [email protected]
               ОП Хасково - тел: 038/664489, ел.поща: [email protected]
               ОП Пазарджик - тел: 034/408210, ел.поща: [email protected]
               ОП Кърджали - тел: 0361/21230, ел.поща: [email protected]
               ОП Смолян - тел: 0301/67001, ел.поща: [email protected]

                                                                                   АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:
                                                                                                                    /ИВАН ДАСКАЛОВ/

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Адрес: гр.Кърджали., ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 , тел. 0361/21230; 0361/21411, е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 юли 18.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 юли 18.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 август Съдебна ваканция *
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.

*         В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018г. до 07.09.2018г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Кърджали, гр.Момчилград, гр.Крумовград и гр.Ардино, няма да се осъществява.

          Това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали.

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-КРУМОВГРАД

          В периода от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г. по време на съдебната ваканция прием на граждани няма да се осъществява, което не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали до РП Крумовград.

ГРАФИК
 ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-
КРУМОВГРАД за второто шестмесечие на 2018 г.

Адрес: гр.Крумовград, пл."България" №6 тел.03641/75-03, e-mail:[email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 септември 14.09.2018 г. и 28.09.2018 г. В кабинета на
административния
ръководител на РП Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2018 октомври 12.10.2018 г. и 19.10.2018 г. В кабинета на
административния
ръководител на РП Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2018 ноември 09.11.2018 г. и 23.11.2018 г. В кабинета на
административния
ръководител на РП Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа
2018 декември 07.12.2018 г. и 14.12.2018 г. В кабинета на
административния
ръководител на РП Крумовград
От 10:00 до 12:00 часа

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- КРУМОВГРАД


ГРАФИК


ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- КРУМОВГРАД за първото шестмесечие на 2018 г. Адрес: гр.Крумовград, пл."България" №6 тел.03641/75-03, e-mail:[email protected]


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2018 г.


януари


19.01.2018 г. 26.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП- Крумовград


От 10:00 до 12:00 часа


2018 г.


февруари


09.02.2018 г. 23.02.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП- Крумовград


От 10:00 до 12:00 часа


2018 г.


март


16.03.2018 г. 30.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП- Крумовград


От 10:00 до 12:00 часа


2018 г.


април


13.04.2018 г.


27.04.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП- Крумовград


От 10:00 до 12:00 часа


2018 г.


май


11.05.2018 г.


18.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП- Крумовград


От 10:00 до 12:00 часа


2018 г.


юни


08.06.2018 г.


22.06.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП- Крумовград


От 10:00 до 12:00 часа

Г Р А Ф И К ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖАДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД

21.06.2017 г.

Административният ръководител на РП - Крумовград приема граждани в кабинета си  в сградата на Районен съд – Крумовград, пл.“България“ № 6, ет.2 , стая №1 по график както следва:

Всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Г Р А Ф И К

ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖАДАНИ  ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ
В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД

                  27.09.2017 г. СРЯДА от 10.00 ч. – 12.00 ч.

                  15.11.2017 г.  СРЯДА от 10.00 ч. – 12.00 ч.

                 

                 Телефонен номер за връзка на Районна прокуратура – Крумовград - 03641/7503;

                 Електронна поща за контакт – [email protected]
 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 


ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017


юли


12.07.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


юли


18.07.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.ООч. до 15.00 ч.


2017


юли


27.07.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


август

Съдебна ваканция 
В периода от 01.08.2017г. до 10.09.2017г. прием на граждани няма да се осъществява,  като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.


2017


септември


14.09.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


19.09.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


26.09.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян
Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


октомври


12.10.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.004. до 15.00 4.


2017


октомври


26.10.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


09.11.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


30.11.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител -Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


декември


07.12.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян, Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 `ч.


2017


декември


14.12.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1


от 13.004. до 15.00 ч.