ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –КРУМОВГРАД И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2019 Г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура – Крумовград и състоянието на престъпността през отчетната 2018 година

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура – Крумовград и състоянието на престъпността през отчетната 2017 година

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2016 година

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2015 година

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2014 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2013 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2012 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2011 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Крумовград през 2010 г.