В РП Крумовград ще се проведе „Ден на отворени врати”

1 Март 2017 г.

На 31.03.2017 г. в  Районна прокуратура гр. Крумовград   ще се проведе  „Ден на отворени врати“  в органите на съдебната власт.

Граждани, ученици, представители на местния бизнес и всички заинтересовани могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите,      където да се запознаят със същността  на работата й функциите им.