31.03.2017 г. - Ден на отворени врати в РП Крумовград

31 Март 2017 г.

На 31.03.2017 г. в Районна прокуратура гр. Крумовград се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

Районна прокуратура  бе посетена от група ученици от 10- ти клас при СУ „В.Левски“ – гр.Крумовград. Районният прокурор и прокурорите при РП-Крумовград запознаха присъстващите със структурата на съдебната система, със спецификата на работа на магистратите и с функциите на прокуратурата.

Участниците  бяха  въведени в съдебната зала, където им се разясни  процедурата по провеждане на  наказателен процес.