10 Декември 2019 г.

Съобщение на Районна прокуратура-Гълъбово

Сподели

        Уведомяваме Ви, че от И.Д.Районен прокурор на Районна прокуратура гр.Гълъбово няма да се осъществява прием на граждани в периода от 23.12.2019 година до 10.01.2020 година включително, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

 

        Гражданите могат да подават жалби и сигнали в Районна прокуратура гр. Гълъбово всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.