23 Май 2019 г.

Избори за Европейски парламент месец МАЙ 2019г.

Сподели

СЪОБЩЕНИЕ

           

         Във връзка с провеждането на избори на 26.05.2019 година за членове на Европейския парламент от Република България, Ви уведомяваме, че при възникнали нередности, свързани с изборния процес жалби и сигнали може да подавате на място в Районна прокуратура гр. Гълъбово, ет.3, кабинет Деловодство, по телефон: 0418/ 68 400, 68 401, 68 402, 68 403 или да изпращате на ел. поща [email protected]

         Жалби и сигнали се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., както и на 24.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., 25.05.2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч. и 26.05.2019 г. от началото на изборния ден до обявяването му от Централната избирателна комисия за приключен. 

 

СЪОБЩЕНИЕ

           

         Във връзка с провеждането на избори на 26.05.2019 година за членове на Европейския парламент от Република България, Ви уведомяваме, че при възникнали нередности, свързани с изборния процес жалби и сигнали може да подавате на място в Районна прокуратура гр. Гълъбово, ет.3, кабинет Деловодство, по телефон: 0418/ 68 400, 68 401, 68 402, 68 403 или да изпращате на ел. поща [email protected]

         Жалби и сигнали се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., както и на 24.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., 25.05.2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч. и 26.05.2019 г. от началото на изборния ден до обявяването му от Централната избирателна комисия за приключен.