Прокурори

Даниела Гюрова - Административен ръководител - Районен прокурор

Анета Стоева - Заместник районен прокурор

Ана Андонова - Прокурор

Даниела Методиева - Прокурор

Емил Павлов - Прокурор

Ивайло Иванов - Прокурор

Марияна Кожухарова - Прокурор

Михаил Крушовски - Прокурор

Олга Смилянова - Прокурор

Радослава Митева - Прокурор

Славка Димитрова - Прокурор

Юлиян Крумов - Прокурор