Такси

При подаване на молба за удостоверение, гражданите заплащат такса в размер на 2 /два/ лева.

Таксата за издаване на удостоверение се заплаща в банка "Райфайзенбанк България" ЕАД, гр. Дупница по сметката на Районна прокуратура - Дупница или на място с "Кредитна" или "Дебитна" карти "VISA", "VISA ELECTRON", "MasterCard", "Maestro" и "V PAY".

"Райфайзенбанк България" ЕАД, гр. Дупница
BG98RZBB91553120000010