Прием на граждани

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДУПНИЦА - I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП ДУПНИЦА

Гр. Дупница, ул. „Николаевска“ №15, ет. 4, тел. 0701/509 67,

ел. поща: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2020 г.

януари

 14.01.2020г.

 

28.01.2020 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2020 г.

февруари

11.02.2020 г.

 

25.02.2020 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2020 г.

март

10.03.2020 г.

 

24.03.2020 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2020 г.

април

14.04.2020 г.

 

28.04.2020 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2020 г.

май

12.05.2020 г.

 

26.05.2020 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2020 г.

юни

09.06.2020 г.

 

23.06.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районният прокурор няма право да дава правни консултации.

Във връзка с организацията на дейността по приема на граждани, в съответствие с утвърдените със заповед № РД-02-29/31.10.2019г. на главния прокурор Правила за прием на граждани в ПРБ, в периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДУПНИЦА - I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

 ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП ДУПНИЦА

Гр. Дупница, ул. „Николаевска“ №15, ет. 4, тел. 0701/509 67,

ел. поща: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

януари

08.01.2019 г.

 

22.01.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2019 г.

февруари

12.02.2019 г.

 

26.02.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2019 г.

март

12.03.2019 г.

 

26.03.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2019 г.

април

09.04.2019 г.

 

23.04.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2019 г.

май

14.05.2019 г.

 

28.05.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2019 г.

юни

11.06.2019 г.

 

25.06.2019 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районният прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДУПНИЦА ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

януари

29.01.2019 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 - в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2019 г.

март

14.03.2019 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2019 г.

май

16.05.2019 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжния прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДУПНИЦА - II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП ДУПНИЦА

гр. Дупница, ул. „Николаевска“ №15, ет. 4, тел. 0701/509 67,

ел. поща: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

юли

10.07.2018 г.

 

24.07.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13:30 ч. – 16.30 ч.

2018 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2018 г.

септември

11.09.2018 г.

 

25.09.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 ч. – 16.30 ч.

2018 г.

октомври

09.10.2018 г.

 

23.10.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 ч. – 16.30 ч.

2018 г.

ноември

13.11.2018 г.

 

27.11.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 ч. – 16.30 ч.

2018 г.

декември

 

11.12.2018 г.

 

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 ч. – 16.30 ч.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ - В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА - II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП – КЮСТЕНДИЛ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

юли

-

-

-

2018 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2018 г.

септември

13.09.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

октомври

-

-

-

2018 г.

ноември

08.11.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

декември

13.12.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП ДУПНИЦА

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП ДУПНИЦА

гр. Дупница, ул. „Николаевска“ №15, ет. 4, тел. 0701/509 67,

ел. поща: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

23.01.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2018 г.

февруари

06.02.2018 г.

20.02.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2018 г.

март

06.03.2018 г.

20.03.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2018 г.

април

03.04.2018 г.

17.04.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2018 г.

май

08.05.2018 г.

22.05.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

2018 г.

юни

05.06.2018 г.

19.06.2018 г.

Съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ №15, ет. 4

Кабинета на Районния прокурор

13.30 часа – 16.30 часа

В периода на предстоящите официалните и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ДУПНИЦА - I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

29.01.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 -

в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

март

14.03.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

май

16.05.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

В периода на предстоящите официалните и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали. 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ДУПНИЦА - II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

-

-

-

2017 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2017 г. до 10.09.2017 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2017 г.

септември

13.09.2017 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 -

    в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница       

09.30 ч. – 12.00 ч.

2017 г.

октомври

-

-

-

2017 г.

ноември

08.11.2017 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2017 г.

декември

13.12.2017 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ДУПНИЦА - II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП - Дупница

Адрес: гр. Дупница, ул. Николаевка № 15 ет.4 тел. 0701 5-09-64 е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

11.07.2017г.

25.07.2017г.

Съдебна палата

гр. Дупница,

ул. "Николаевска" №15, ет. IV, кабинет № 1

13.30 ч.-16.00 ч.

2017 г.

август

Съдебна ваканция

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2017 г.

септември

12.09.2017г.

26.09.2017г.

Съдебна палата

гр. Дупница,

ул. "Николаевска" №15, ет. IV, кабинет № 1

13.30 ч.-16.00 ч.

2017 г.

октомври

10.10.2017г.

24.10.2014г.

Съдебна палата

гр. Дупница,

ул. "Николаевска" №15, ет. IV, кабинет № 1

13.30 ч.-16.00 ч.

2017 г.

ноември

14.11.2017г.

28.11.2017г.

Съдебна палата

гр. Дупница,

ул. "Николаевска" №15, ет. IV, кабинет № 1

13.30 ч.-16.00 ч.

2017 г.

декември

 

12.12.2017г.

19.12.2017г.

Съдебна палата

гр. Дупница,

ул. "Николаевска" №15, ет. IV, кабинет № 1

 

13.30 ч.-16.00 ч.

 

Забележка:  Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районния прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДУПНИЦА ЗА М. XI И XII.2016 Г. - I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г.


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

на АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР

на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. ДУПНИЦА

за м. XI и XII.2016 г. - I-ВО полугодие на 2017 г.

Дата

Приемно време

Сграда

22.11.2016 г.

13.30-16.00 часа

Съдебна палата

гр. Дупница,

ул. "Николаевска" №15, ет. IV

13.12.2016 г.

27.12.2016 г.

10.01.2017 г.

24.01.2017 г.

14.02.2017 г.

28.02.2017 г.

14.03.2017 г.

28.03.2017 г.

11.04.2017 г.

25.04.2017 г.

09.05.2017 г.

23.05.2017 г.

13.06.2017 г.

27.06.2017 г.