Контакти

Деловодство - работно време с граждани

От понеделник до петък 08:30 - 17:00 ч. гр. Дупница, ул."Николаевска" №15 тел. 0701 509 67 факс: 0701 402 99 email: [email protected]

Говорител на Районна прокуратура Дупница прокурор Емил Павлов

тел.: 0701 / 509 63; 0882 114 032 email: [email protected]
Справки по преписки и досъдебни производства се правят само на лица, удостоверили самоличността си с документ.
Пресцентър