Вътрешни правила

Вътрешни правила за реда и предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за издаване на удостоверения и копия от документи