Регистри и декларации

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Дупница

Вх. № Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация

1/2018

/встъпителна/

Емилия Данаилова-Гущерова съдебен деловодител 04.06.2018 Декларация

2/2018

/встъпителна/

Галина Шопова главен счетоводител 04.06.2018 Декларация

3/2018

/встъпителна/

Петьо Христов съдебен деловодител 05.06.2018 Декларация

4/2018

/встъпителна/

Маргарита Кадийска съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация

5/2018

/встъпителна/

Снежана Стоянчева завеждащ служба РДА 06.06.2018 Декларация

6/2018

/встъпителна/

Сашка Митева съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация

7/2018

/встъпителна/

Елка Калвина съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация

8/2018

/встъпителна/

Светлана Узунова административен секретар 06.06.2018 Декларация

9/2018

/встъпителна/

Светлана Владимирова съдебен деловодител 07.08.2018 Декларация

10/2018

/встъпителна/

Нелка Лазарова съдебен деловодител 16.08.2018 Декларация

11/2018

/встъпителна/

Янита Зотева главен специалист-административна дейност 17.08.2018 Декларация
1/2019 /встъпителна/ Теодора Акалийска съдебен деловодител 18.02.2019 Декларация
2019 г.

1/2019

/ежегодна/

Емилия Данаилова-Гущерова съдебен деловодител 12.04.2019 Декларация

2/2019

/ежегодна/

Нелка Лазарова съдебен деловодител 12.04.2019 Декларация

3/2019

/ежегодна/

Светлана Узунова административен секретар 15.04.2019 Декларация

4/2019

/ежегодна/

Снежана Стоянчева завеждащ служба РДА 25.04.2019 Декларация

5/2019

/ежегодна/

Светлана Владимирова съдебен деловодител 25.04.2019 Декларация

6/2019

/ежегодна/

Галина Шопова главен счетоводител 03.05.2019 Декларация

7/2019

/ежегодна/

Елка Калвина съдебен деловодител 03.05.2019 Декларация

8/2019

/ежегодна/

Петьо Христов съдебен деловодител 07.05.2019 Декларация

9/2019

/ежегодна/

Маргарита Кадийска съдебен деловодител 08.05.2019 Декларация

10/2019

/ежегодна/

Сашка Митева съдебен деловодител 08.05.2019 Декларация

11/2019

/ежегодна/

Янита Зотева главен специалист-административна дейност 10.05.2019 Декларация

2/2019

/встъпителна/

Янита Биразова съдебен деловодител 27.11.2019 Декларация

Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Дупница

№  по ред Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Петьо Христов съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация
2 Светлана Узунова административен секретар 27.06.2018 Декларация
3 Галина Шопова главен счетоводител 27.06.2018 Декларация
4 Юлия Славкова чистач 27.06.2018 Декларация
5 Надежда Пенева куриер 27.06.2018 Декларация
6 Васил Василиев шофьор-куриер-домакин 27.06.2018 Декларация
7 Янита Зотева главен специалист-административна дейност 27.06.2018 Декларация
8 Емилия Данаилова-Гущерова съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация
9 Сашка Митева съдебен деловодител 29.06.2018 Декларация
10 Елка Калвина съдебен деловодител 29.06.2018 Декларация
11 Снежана Стоянчева завеждащ служба РДА 29.06.2018 Декларация
12 Маргарита Кадийска съдебен деловодител 29.06.2018 Декларация
13 Светлана Владимирова съдебен деловодител 16.07.2018 Декларация
14 Нелка Лазарова съдебен деловодител 24.07.2018 Декларация
15 Марио Христов шофьор-куриер-домакин 17.09.2018 Декларация
16 Теодора Акалийска съдебен деловодител 18.03.2019 Декларация
17 Янита Биразова съдебен деловодител 27.11.2019 Декларация

Списък на служители с неподадени декларации по чл.35 ал.1 по ЗПКОНПИ

Всички съдебни служители от Районна прокуратура гр.Дупница са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в законоустановения срок.