Прием на стажант-юристи

На основание чл.19 ал.1 от Наредба №1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, изд. от министъра на правосъдието, в сила от 01.01.2020 г., Районна прокуратура - гр. Дупница уведомява за възможността да приеме желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж във времевия период: 01.01.2020г.-31.12.2020 г. и място: Районна прокуратура гр. Дупница - ул. “Николаевска“ №15.

Професионалният стаж е с продължителност 4 /четири/ месеца.

Правила за прием на заявления и подбор на кандидат - стажанти