23 Септември 2020 г.

Съобщение за дежурни прокурори и служители в Районна прокуратура гр.Дупница във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, на 27 септември 2020 г.

Сподели

Районна прокуратура гр.Дупница уведомява, че с оглед осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, на 27 септември 2020г. и в предизборния ден /26.09.2020 г./ в сградата на прокуратурата – гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ще има дежурни прокурори и съдебни служители.

Районна прокуратура гр.Дупница уведомява, че с оглед осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, на 27 септември 2020г. и в предизборния ден /26.09.2020 г./ в сградата на прокуратурата – гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ще има дежурни прокурори и съдебни служители.

 

На 26.09.2020 г., за времето от 08.30 часа до 18.00 часа дежурството ще се осъществява от административен ръководител – районен прокурор Даниела Гюрова  – сл.тел. 0701/5-09-64 и служителите – Елка Калвина и Маргарита Кадийска – сл. тел. 0701/5-09-64 и 0701/5-09-67.

 

На 27.09.2020 г., за времето от 07.00 часа до един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, дежурството ще се осъществява от

прокурор Радослава Митева  – сл.тел. 0701/5-09-69 и съдебните служители – Теодора Акалийска и Снежана Стоянчева – сл. тел. 0701/5-09-64  и 0701/5-09-67.

 

Дежурствата ще се извършват в кабинетите на Районна прокуратура гр.Дупница, като е осигурен достъп на гражданите и възможност да подават сигнали и тъжби, които са от компетентност на прокуратурата.

 

Информация относно водените преписки и досъдебни производства ще се предоставя чрез  административния ръководител и говорителя на районна прокуратура град Дупница.