РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – АРДИНО
Гр.Ардино, ул."Републиканска" 6, тел: 03651 45 74, факс: 03651 4574mail:[email protected]

 

О Б Я В Л Е Н И Е

          На  20.05.2015 г. в Районна прокуратура гр. Ардино ще се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

          Граждани, ученици, представители на местния бизнес и всички заинтересовани могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

                                                                       РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                                                         /П.БОРИСОВ/