Териториално отделение Ардино следи за стриктното изпълнение на законите на територията на:
Община Ардино - кметствата в с.Бял извор, с.Жълтуша, с.Горно Прахово, с.Долно Прахово, с.Млечино, с.Падина.

Населени места в общината: с.Аврамово, гр.Ардино с.Ахрянско, с.Башево, с.Бистроглед, с.Богатино, с.Боровица, с.Брезен, с.Бял извор, с.Главник, с.Голобрад, с.Горно Прахово, с.Гърбище, с.Дедино, с.Дойранци, с.Долно Прахово, с.Дядовци, с.Еньовче, с.Жълтуша, с.Искра, с.Китница, с.Кроячево, с.Латинка, с.Левци, с.Ленище, с.Любино, с.Мак, с.Млечино, с.Мусево, с.Рибарци, с.Падина, с.Паспал, с.Песнопой, с.Правдолюб,с. Родопско, с.Русалско, с.Светулка, с.Седларци, с.Синчец, с.Сполука, с.Срънско, с.Стар Читак, с.Стояново, с.Сухово, с.Теменуга, с.Търна,с. Търносливка, с.Хромица, с.Червена скала, с.Чернигово, с.Чубрика, с.Ябълковец

Адрес:
6570 гр. Ардино, ул. "Републиканска" № 6

Деловодство:
тел: 036514574
факс: 03651 4574
e-mail: [email protected]

Работно време:
8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00 часа

Прокурори в ТО Ардино:

Петър Младенов Борисов тел: 03651 4274 e-mail: [email protected]
Елка Стоянова Вълчева тел: 03651 4217 e-mail: [email protected]