РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в РП-АрдиноИзтегли

РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в РП-Ардино

РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в РП-Ардино

ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪД. СЛУЖИТЕЛИ ОТ РП-АРДИНО ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ ВР. С ЧЛ.340а от ЗСВ

ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪД. СЛУЖИТЕЛИ ОТ РП-АРДИНО ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪД. СЛУЖИТЕЛИ ОТ РП-АРДИНО ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ ВР. С ЧЛ.340а от ЗСВ

Списък на съд. служители от РП-Ардино неподали в законоустановения срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ