15 Февруари 2019 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Ардино през 2018 г.

6 Февруари 2018 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Ардино през 2017 г.

25 Януари 2017 г.

Отчетен доклад за дейността на РП Ардино през 2016 г.