ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА АП ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема Приемни часове
2018 юли 12.07.2018

ОП ПАЗАРДЖИК

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,

Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 18.07.2018

ОП КЪРДЖАЛИ

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали

Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 26.07.2018

ОП ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и

от 13:00 до 16:00 часа

2018

Съдебна ваканция

В периода от 30.07.2018 до 07.09.2018 г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.

2018 септември 12.09.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 19.09.2018

ОП ХАСКОВО

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково

Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 26.09.2018

ОП СМОЛЯН

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян

Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 10.10.2018

ОП ПАЗАРДЖИК

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,

Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 19.10.2018

ОП КЪРДЖАЛИ

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали

Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 07.11.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 29.11.2018

ОП ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа
2018 декември 05.12.2018

ОП СМОЛЯН

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян

Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 декември 18.12.2018

ОП ХАСКОВО

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково

Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа

          Изнесеният прием на граждани ще се осъществява по седалището на всяка от посочените прокуратури в региона на АП Пловдив.

          Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват както следва:

          - в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел.поща [email protected].

          - в Окръжната прокуратура, в която ще се осъществява изнесения прием както следва
               ОП Пловдив - тел: 032/600403, ел.поща: [email protected]
               ОП Стара Загора - тел: 042/696970, ел.поща: [email protected]
               ОП Хасково - тел: 038/664489, ел.поща: [email protected]
               ОП Пазарджик - тел: 034/408210, ел.поща: [email protected]
               ОП Кърджали - тел: 0361/21230, ел.поща: [email protected]
               ОП Смолян - тел: 0301/67001, ел.поща: [email protected]

                                                                                   АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:
                                                                                                                    /ИВАН ДАСКАЛОВ/

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Адрес: гр.Кърджали., ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 , тел. 0361/21230; 0361/21411, е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.

2018

юли

 

18.07.2018 г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.

2018

юли

 

18.07.2018 г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 август Съдебна ваканция *
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.

*         В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018г. до 07.09.2018г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Кърджали, гр.Момчилград, гр.Крумовград и гр.Ардино, няма да се осъществява.

          Това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали.

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-АРДИНО

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-АРДИНО
ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

Адрес: гр.АРДИНО, ул.Републиканска №6 тел.03651/45-74, е-mail:[email protected]

Година Месец Дата

Място на приема

Приемно време
2018 г. ЮЛИ

06.07.2018 г.


27.07.2018 г.


ЕТАЖ ІІ


В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино

От 09:00часа до 12:00часа
2018 г. За периода
30.07 - 07.09

Съдебна ваканция

в периода от 30.07-07.09.2018г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали!

2018 г. СЕПТЕМВРИ

14.09.2018 г.


28.09.2018 г.


ЕТАЖ ІІ


В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино

От 09:00часа до 12:00часа
2018 г. ОКТОМВРИ

05.10.2018 г.


26.10.2018 г.


ЕТАЖ ІІ


В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино

От 09:00часа до 12:00часа
2018 г. НОЕМВРИ

02.11.2018 г.


30.11.2018 г.


ЕТАЖ ІІ


В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино

От 09:00часа до 12:00часа
2018 г. ДЕКЕМВРИ

07.12.2018 г.


28.12.2018 г.


ЕТАЖ ІІ


В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино

От 09:00часа до 12:00часа

Изтегли PDF файл

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с предстоящите официални и празнични дни Районна прокуратура гр.Ардино за периода от 28.12.2017г. до 15.01.2018г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали от граждани.

ГРАФИК за изнесения прием на граждани от Окръжния прокурор, ръководител на ОП-Кърджали в Районните прокуратури


 ГРАФИК
за изнесения прием на граждани от Окръжния  прокурор, ръководител на ОП-Кърджали в Районните прокуратури през първото полугодие на 2018 г.


Година


Месец


Дата за прием


Място на приема


Приемно време


2018


Януари


17.01.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Януари


17.01.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Януари


24.01.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Януари


24.01.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Март


07.03.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Март


07.03.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


21.03.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


21.03.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Май


16.05.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Май


16.05.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


23.05.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


23.05.2018 г.

В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват в Окръжна прокуратура Кърджали на телефон 0361/21230, 0361/21411 и ел.поща [email protected], както и в съответната районна прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием:

          РП Кърджали телефон 0361/21311, ел.поща [email protected]
          РП Момчилград телефон 03631/6568, ел.поща [email protected]
          РП Крумовград телефон 03641/7503, ел.поща [email protected]
          РП Ардино телефон за 03651/4574, ел.поща за контакт [email protected].

ГРАФИК за прием на граждани от Районния прокурор, ръководител на РП-Ардино

 ГРАФИК
за прием на граждани от Районния  прокурор, ръководител на РП-Ардино

през първото полугодие на 2018 г.


Адрес: гр.Ардино, ул.Републиканска №6 тел.03651/45-74, е-mail:[email protected]


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2018


Януари


26.01.2018 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино

От 09:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Февруари


02.02.2018 г.


23.02.2018 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


02.03.2018 г.


30.03.2018 г.

ЕТАЖ ІІ


В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Април


06.04.2018 г.


27.04.2018 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


04.05.2018 г.


25.05.2018 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Юни


01.06.2018 г.


29.06.2018 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00 ч. до 12:00 ч.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-АРДИНО

 


 


ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-АРДИНО


Адрес: гр.АРДИНО, ул.Републиканска №6 тел.03651/45-74, е-mail:[email protected]


 


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017 г.


юли


07.07.2017 г.


28.07.2017 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


 От 09:00часа до 12:00часа


2017 г.


август

Съдебна ваканция


в периода от 01.08.2017г до 10.09.2017г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали от граждани


2017 г.


септември


15.09.2017 г.


29.09.2017 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00часа до 12:00часа


2017 г.


октомври


06.10.2017 г.


27.10.2017 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00часа до 12:00часа


2017 г.


ноември


03.11.2017 г.


24.11.2017 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00часа до 12:00часа


2017 г.


декември


01.12.2017 г.


29.12.2017 г.

ЕТАЖ ІІ

В кабинета на административния ръководител на РП-Ардино


От 09:00часа до 12:00часа

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ
В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017 г.


август


Съдебна ваканция


2017 г.


септември


12.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от  14:00ч. до 17:00 ч.


2017 г.


септември


12.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00ч. до 12:00ч. 


2017 г.


септември


27.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00ч. до 12:00ч.


2017 г.


септември


27.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от  14:00ч. до 17:00 ч.


2017 г.


ноември


01.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от  14:00ч. до 17:00 ч.


2017 г.


ноември


01.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00ч. до 12:00ч. 


2017 г.


ноември


15.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00ч. до 12:00ч. 


2017 г.


ноември


15.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от  14:00ч. до 17:00 ч.


          Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват в:
          Окръжна прокуратура Кърджали на телефон 0361/21230, 0361/21411 и ел.поща [email protected],
както и в съответната районна прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием:
          РП Кърджали телефон 0361/21311, ел.поща [email protected]
          РП Момчилград телефон 03631/6568, ел.поща [email protected]
          РП Крумовград телефон 03641/7503, ел.поща [email protected]
          РП Ардино телефон за 03651/4574, ел.поща за контакт [email protected]

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017


юли


12.07.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


юли


18.07.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.ООч. до 15.00 ч.


2017


юли


27.07.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


август

Съдебна ваканция 

В периода от 01.08.2017г. до 10.09.2017г. прием на граждани няма да се осъществява,  като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.


2017


септември


14.09.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


19.09.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


26.09.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян
Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


октомври


12.10.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.004. до 15.00 4.


2017


октомври


26.10.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


09.11.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


30.11.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител -Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


декември


07.12.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян, Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 `ч.


2017


декември


14.12.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1


от 13.004. до 15.00 ч.