„Ден на отворените врати“ на 10.04.2014

4 Април 2013 г.

На  10.04.2013 г. в Районна прокуратура гр. Ардино ще се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

На  10.04.2013 г. в Районна прокуратура гр. Ардино ще се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

Граждани, ученици, представители на местния бизнес и всички заинтересовани могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.