Относно провеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

14 Май 2014 г.

Районна прокуратура - Ардино уведомява, че в изпълнение на т.11.2 от „Указания относно  организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждането на избори и референдуми”, утвърдени със Заповед JIC-1161/15.04.2014 г. на Главния прокурор на РБ, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори в предизборния ден - 24 май 2014 г. и деня на провеждане на избори за Европейски парламент - 25 май 2014 г.

Съобщение 13.05.2014 г.

Във връзка с Провеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г.
Районна прокуратура - Ардино уведомява, че в изпълнение на т.11.2 от „Указания относно  организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждането на избори и референдуми”, утвърдени със Заповед JIC-1161/15.04.2014 г. на Главния прокурор на РБ, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори  в предизборния ден - 24 май 2014 г. и деня на провеждане на избори за Европейски парламент - 25 май 2014 г., както следва:

  • на 24.05.2014 год. - събота - от 8:30 часа до 18:00 часа.
  • на 25.05.2014 год. - неделя - от 07:00 часа до обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези два дни в сградата на Районна прокуратура - Ардино,  ул. „Републиканска № 6 етаж 2, стая 4, на телефон: 03651 4574, факс 03651 4574, както и на електронна поща: [email protected].

В останалите дни преди и след изборите, сигнали и жалби могат да се подават в деловодството на прокуратурата - стая № 4, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Районен прокурор:

/Петър Борисов/