19 Май 2023 г.

Декларация от магистрати от Окръжна прокуратура – Търговище, Окръжен следствен отдел в ОП и Районна прокуратура – Търговище

Сподели

Противопоставяме се на опитите за политически натиск върху прокуратурата. Прокуратурата е единна и е част от независимата съдебна система, стриктно спазва Конституцията на РБ и не се поддава на външно влияние. Опитите за политическо влияние върху прокуратурата нарушават установения в страната правов ред, върховенството на закона, разделението на властите, принципите на правовата държава и европейските ценности.