Контакти

Информационен център за работа с граждани

7700 Търговище, ул. "Славейков" №49 тел.: 0601/650 57  Дежурен прокурор - 0887437650 e-mail: [email protected]
Банкова сметка ОП Търговище BG 71UBBS80023106035301

ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ НСлС Банкова сметка НСлС Българска народна банка BIC BNBGBGSF IBANBG46 BNBG9661 3100 1391 01 Основание за внасяне - удостоверение от НСлС Получател - ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Окръжен следствен отдел в ОП Търговище

7700 Търговище, ул. "Спиридон Грамадов" №36, ет.5 тел./факс: 0601/665 10 Дежурен следовател - 0884110119 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.