Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Телефон Факс E-mail
РП Търговище 7700 Търговище, ул. "Славейков" № 49 0601/625 87 0601/625 87 [email protected]
TO Попово 7800 Попово, бул. "Ал. Стамболийски" № 7 0608/423 17 0608/400 58 [email protected]
TO Омуртаг 7900 Омуртаг, ул. "В. Левски" № 2 0605/625 16 0605/624 17 [email protected]