Информация за граждани

Съобщение

Уведомяваме Ви, че с Решение по  Протокол № 29, т. 52 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 22.11.2018 г.  са отменени Правила за създаване на организация за получаване на сигнали от граждани по повoд наличие на корупционни действия в органите на съдебната власт – следствие, прокуратура и съд, одобрени с решение по протокол № 31/26.10.2005 г. на Висш съдебен съвет.