29 Април 2021 г.

Декларация

Сподели

ДЕКЛАРАЦИЯ на прокурорите от Окръжна и Районна прокуратури - Търговище и следователите от Окръжен следствен отдел по повод приетите на първо четене от Правната комисия на 45-тото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс 

 

Днес 29.04.2021г. Ние, прокурорите от Окръжна и Районна прокуратури - Търговище и следователите от Окръжен следствен отдел заявяваме категорично несъгласие с приетите на първо четене от Правната комисия на 45-тото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

          Смятаме, че промените в основни закони опазващи правовия ред и държавността в Република България са приети прибързано, без необходимото обществено обсъждане, изискване на становища от експерти в тази област и от правоприлагащи органи.

          Считаме, че се извършва груба намеса в дейността на съдебната система, като се нарушава нейната независимост и самостоятелност. Нарушават се установения в страната правов ред, върховенството на закона и разделението на властите. С такъв тип промени се уронват устоите на държавността в страната.