6 Ноември 2013 г.

Oбществената поръчка с предмет: "Поддръжка на софтура за работна заплата за нуждите на Окръжна прокуратура-София"

Сподели

Oбществената поръчка с предмет: "Поддръжка на софтура за работна заплата за нуждите на Окръжна прокуратура-София"

Oбществената поръчка с предмет: "Поддръжка на софтура за работна заплата за нуждите на Окръжна прокуратура-София"

Решение

Информация за сключен договор

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка