14 Януари 2015 г.

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки

Сподели

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Окръжна прокуратура - София