2020 година

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.01.2020 Кунка Момчилова Главен специалист "Човешки ресурси" Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
2 03.02.2020 Иван Иванов Шофьор-призовкар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.01.2020 Кунка Момчилова Главен специалист "Човешки ресурси" Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ