2018 година

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 21.06.2018 Мария Митева Съдебен секретар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
1 02.07.2018 Кунка Момчилова Главен специалист "Човешки ресурси" Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
2 21.06.2018 Иванка Маркова Завеждащ служба"РД" Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
3 21.06.2018 Минка Петрова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
4 21.06.2018 Зоя Димитрова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
5 21.06.2018 Дияна Стефанова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
6 21.06.2018 Йорданка Терзиева-Николова Съдебен секретар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
7 21.06.2018 Мария Стоянова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
8 21.06.2018 Ивелина Георгиева Главен счетоводител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
9 21.06.2018 Анелия Събева Ст. специалист-счет.касиер Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
10 21.06.2018 Елена Илиева Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
11 21.06.2018 Росица Терзиева Чистач Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
12 22.06.2018 Красимира Стоянова Съдебен администратор Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
13 22.06.2018 Росица Христова Чистач Декларация за несъвместимост чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ
14 25.06.2018 Величка Гривова-Иванова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
15 10.08.2018 Кънчо Славов Куриер Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
16 30.08.2018 Евгения Генчева Чистач Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
17 11.09.2018 Стефан Кортезов съдебен архивар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.05.2018 Иванка Маркова Завеждащ служба"РД" Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
1 06.06.2018 Кунка Момчилова Главен специалист "Човешки ресурси" Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
2 30.05.2018 Красимира Стоянова Съдебен администратор Декларация за интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
3 01.06.2018 Ивелина Георгиева Главен счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
4 04.06.2018 Мария Стоянова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
5 06.06.2018 Величка Гривова-Иванова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
6 06.06.2018 Зоя Димитрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
7 06.06.2018 Минка Петрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
8 06.06.2018 Дияна Стефанова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
9 06.06.2018 Елена Илиева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
10 06.06.2018 Мария Митева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
11 08.06.2018 Йорданка Терзиева-Николова Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
12 09.08.2018 Анелия Събева Ст. специалист-счет.касиер Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
13 05.09.2018 Кънчо Славов Куриер Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
14 12.09.2018 Стефан Кортезов съдебен архивар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ