2020 година

Окръжна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.01.2020 Костантин Костадинов Прокурорски помощник Декларация имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
2 09.01.2020 Пенка Ангелова Системен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
3 09.04.2020 Евгения Стоянова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
4 09.04.2020 Смиляна Димитрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интерси по чл.35 ал. т.2 от ЗПКОНПИ
5 27.04.2020 Корнелия Дончева Съдебен серетар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1т.2 от ЗПКОНПИ
6 04.05.2020 Татяна Калева-Христова Завеждащ служба"РДА" Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
7 04.05.2020 Йовка Минчева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
8 28.05.2020 Таня Вълчева Съдебен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
9 28.05.2020 Милен Колев Служител по сигурността на информацията Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
10 29.05.2020 Лия Жекова Съдебен деловодител/КИ Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
12 02.06.2020 Нина Владимирова Съдебен деловодител Декларазия за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
16 04.06.2020 Стефан Стоянов Системен администратор Декларация за имущество и интерси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
17 04.06.2020 Светлана Калоянова Главен счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
19 15.06.2020 Камелия Илиева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
21 15.06.2020 Събка Монева Старши специалист-счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
23 15.06.2020 Йовка Бебревенска Гл.специалист-административна дейност Декларации за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
24 12.10.2020 Лия Жекова Съдебен деловодител/КИ Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1т.2 от ЗПКОНПИ
25 26.10.2020 Цветан Симеонов Прокурорски помощник Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1т.2 от ЗПКОНПИ
26 12.11.2020 Деница Зехирева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1т.2 от ЗПКОНПИ

Следствен отдел към ОП-Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
11 02.06.2020 Златка Енчева Съдебен секретар Декларация за имущество и интерси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
13 02.06.2020 Пламена Митрофанова-Николова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
14 03.06.2020 Величка Тонева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интерси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПОКНПИ
15 03.06.2020 Пламена Ганева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
20 15.06.2020 Катя Апостолова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
22 15.06.2020 Славка Милкова Съдебен секретар Декларация за имущерство и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ