2019 година

Следствен отдел към ОП-Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
27 14.01.2019 Златка Енчева Съдебен секретар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
28 14.01.2019 Пламена Ганева Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
29 14.01.2019 Габриела Кънева Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ

Окръжна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 25.04.2019 Стефан Стоянов Системен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
3 10.05.2019 Смиляна Димитрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
4 13.05.2019 Корнелия Дончева Съдебен серетар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
5 13.05.2019 Таня Вълчева Съдебен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
6 13.05.2019 Лия Жекова Съдебен деловодител/КИ Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
7 13.05.2019 Милен Колев Служител по сигурността на информацията Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
8 13.05.2019 Цветан Симеонов Прокурорски помощник Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
9 13.05.2019 Пенка Ангелова Системен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
10 13.05.2019 Светлана Калоянова Главен счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
11 14.05.2019 Евгения Стоянова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
12 14.05.2019 Нина Владимирова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
13 14.05.2019 Йовка Минчева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
14 14.05.2019 Събка Монева Старши специалист-счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
15 14.05.2019 Йовка Бебревенска Гл.специалист-административна дейност Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
17 15.05.2019 Камелия Илиева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
18 15.05.2019 Татяна Калева-Христова Завеждащ служба"РДА" Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
20 26.09.2019 Цветан Симеонов Прокурорски помощник Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗКОНПИ

Следствен отдел към ОП-Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.04.2019 Величка Тонева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
16 15.05.2019 Пламена Митрофанова-Николова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
19 17.05.2019 Габриела Кънева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
27 14.01.2019 Златка Енчева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
28 14.01.2019 Пламена Ганева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
29 14.01.2019 Габриела Кънева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
30 14.01.2019 Славка Милкова Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ
31 14.01.2019 Катя Апостолова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 от ЗПКОНПИ