2018 година

Окръжна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.06.2018 Йовка Минчева Съдебен секретар Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
2 25.06.2018 Корнелия Дончева Съдебен серетар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
3 28.06.2018 Милен Колев Служител по сигурността на информацията Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
4 28.06.2018 Лия Жекова Съдебен деловодител/КИ Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
5 25.06.2018 Евгения Стоянова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
6 25.06.2018 Нина Владимирова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
7 25.06.2018 Смиляна Димитрова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
8 25.06.2018 Таня Вълчева Съдебен администратор Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
9 26.06.2018 Цветан Симеонов Прокурорски помощник Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
10 25.06.2018 Пенка Ангелова Системен администратор Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
11 25.06.2018 Татяна Калева-Христова Завеждащ служба"РДА" Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
12 29.06.2018 Светлана Калоянова Главен счетоводител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
15 25.06.2018 Стефан Стоянов Системен администратор Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
18 29.06.2018 Камелия Илиева Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
19 25.06.2018 Кънчо Славов Куриер Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
20 26.06.2018 Генка Арнаудова Чистач Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
21 25.06.2018 Христо Христов Шофьор-домакин Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
22 25.06.2018 Димитър Митев Шофьор-Призовкар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
23 29.06.2018 Йовка Бебревенска Гл.специалист-административна дейност Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
24 25.06.2018 Руска Стоянова чистач Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
25 02.07.2018 Събка Монева Старши специалист-счетоводител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
26 25.06.2018 Недко Димитров Шофьор Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ

Следствен отдел към ОП-Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
13 25.06.2018 Катя Апостолова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
14 25.06.2018 Славка Милкова Съдебен секретар Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
16 25.06.2018 Величка Тонева Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
17 02.07.2018 Пламена Митрофанова-Николова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ

Окръжна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.06.2018 Йовка Минчева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
2 07.06.2018 Корнелия Дончева Съдебен серетар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
3 07.06.2018 Милен Колев Служител по сигурността на информацията Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
4 07.06.2018 Лия Жекова Съдебен деловодител/КИ Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
5 07.06.2018 Евгения Стоянова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
6 07.06.2018 Нина Владимирова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
7 07.06.2018 Смиляна Димитрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
8 07.06.2018 Таня Вълчева Съдебен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
9 07.06.2018 Цветан Симеонов Прокурорски помощник Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
10 07.06.2018 Пенка Ангелова Системен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
11 07.06.2018 Татяна Калева-Христова Завеждащ служба"РДА" Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
12 07.06.2018 Светлана Калоянова Главен счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
15 07.06.2018 Стефан Стоянов Системен администратор Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
18 07.06.2018 Камелия Илиева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
23 09.08.2018 Йовка Бебревенска Гл.специалист-административна дейност Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
25 09.08.2018 Събка Монева Старши специалист-счетоводител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ

Следствен отдел към ОП-Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
13 07.06.2018 Катя Апостолова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
14 07.06.2018 Славка Милкова Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
16 07.06.2018 Величка Тонева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ
17 07.06.2018 Пламена Митрофанова-Николова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси по чл.35 ал.2 ЗПКОНПИ