2022 година

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 21.01.2022 Елена Куртева съдебен секретар Декларация за несъвместимост-Елена.pdf
2 01.03.2022 Десислава Спасова съдебен деловодител Декларация за несъвместимост
2 29.04.2022 Магдалена Момчилова прокурорски помощник Декларация за несъвместимост

Tериториално отделение Нова Загора

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
6 11.04.2022 Велинка Евдокимова призовкар Декларация за имущество и интереси
7 11.04.2022 Ганка Петрова Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси
8 18.04.2022 Зорница Стоянова призовкар Декларация за имущество и интереси
12 10.05.2022 Светла Димитрова Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси

Tериториално отделение Котел

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
21 12.05.2022 Недялка Устабашиева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
22 12.05.2022 Тодорка Кръстева Призовкар и чистач Декларация за имущество и интереси
23 13.05.2022 Галина Козарева Главен специалист административна дейност Декларация за имущество и интереси

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.01.2022 Елена Куртева съдебен секретар Декларация за имущество и интереси
3 21.03.2022 Десислава Спасова съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
4 11.04.2022 Ивелина Георгиева Главен счетоводител Декларация за имущество и интереси
5 11.04.2022 Стефан Кортезов съдебен архивар Декларация за имущество и интереси
9 19.04.2022 Мартин Илиев Системен администратор Декларация за имущество и интереси
10 03.05.2022 Димитрина Желязкова Прокурорски помощник Декларация за имущество и интереси
11 04.05.2022 Ивелина Каразапрянова Главен специалист"Човешки ресурси" Декларация за имущество и интереси
13 10.05.2022 Мария Стоянова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
14 10.05.2022 Магдалина Гърбова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
15 10.05.2022 Иванка Маркова Завеждащ служба"РД" Декларация за имущество и интереси
16 10.05.2022 Величка Гривова-Иванова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
17 10.05.2022 Елена Илиева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
18 10.05.2022 Зоя Димитрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
19 12.05.2022 Минка Петрова Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
20 12.05.2022 Мария Митева Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси
25 13.05.2022 Красимира Стоянова Съдебен администратор Декларация за имущество и интереси
26 13.05.2022 Анелия Събева Ст. специалист-счет.касиер Декларация за имущество и интереси
29 20.05.2022 Габриела Дончева Съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси
30 23.05.2022 Йорданка Терзиева-Николова Съдебен секретар Декларация за имущество и интереси
31 27.05.2022 Магдалена Момчилова прокурорски помощник Декларация за имущество и интереси